QuickTime 7.79.80.95

QuickTime 7.79.80.95

Apple Inc. – Shareware – Windows
ra khỏi 983 phiếu
QuickTime là phần mềm phương tiện truyền thông kỹ thuật số cắt-cạnh của Apple cho cả hai máy Mac và Windows dựa trên máy tính mang lại chất lượng tuyệt vời cho việc tạo ra, chơi và streaming âm thanh và video nội dung trên Internet.

QuickTime: các kỹ thuật số media tiêu chuẩn.

Bên cạnh việc chơi MPEG-4 và nội dung MP3, nó hỗ trợ timecode bài hát cũng như tiêu chuẩn MIDI như Roland âm thanh vải và GS định dạng tiện ích mở rộng. Nó cũng hỗ trợ chính tiêu chuẩn cho web trực tuyến, bao gồm cả HTTP, RTP và RTSP. Thêm vào đó, nó hỗ trợ tất cả định dạng tập tin lớn cho hình ảnh, bao gồm cả JPEG, BMP, PICT, PNG và GIF.

QuickTime cũng có tính năng được xây dựng trong hỗ trợ cho video kỹ thuật số, bao gồm cả các DV máy quay phim định dạng, cũng như hỗ trợ AVI, AVR, MPEG-1, H.263, và OpenDML.

Tổng quan

QuickTime là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Apple Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.959 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của QuickTime là 7.79.80.95, phát hành vào ngày 01/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.79.80.95, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

QuickTime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của QuickTime đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho QuickTime!

Cài đặt

người sử dụng 15.959 UpdateStar có QuickTime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Apple Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản